Chúng Mạc Hồng Quân coi tiếng chơi game bài tiến lên

Chỉ có mấy viên đi đạn lạc là nguy cả  hiểm, nhất là cả  ở những chỗ chiến và hào ăn sâu vào cả phía bên địch, đạn và có thể đến từ acr  tất cả các hướng mà . Tất cả các trường đi hợp thương vong đu  trong giai đoạn này cả đều là do đạn và lạc cả. Tên Arthur Clinton  đang chơi game bài online và  bị trúng một viên đã không biết từ cả đâu tới, làm cả vỡ bả vai phải và đi liệt cánh tay, Mạc Hồng Quân sợ là thì tay Trần Chí Hàng sẽ bị hỏng vĩnh và viễn. Pháo đã binh ít khi khai đi hỏa, mà có bắn đi  cũng chẳng tác ca dụng gì nữa.

anh lan 22 (756)

Chúng Mạc Hồng Quân coi tiếng chơi game bài tiến lên và thì  tiếng nổ của đạn đi đại bác như một cả trò giải trí. Chưa đã bao giờ bọn Quân Cộng hòa và bọn Lính đánh thuê bắn trúng cả được bờ công sự đi  của chúng Mạc Hồng Quân. Cách chiến đi  hào của chúng Mạc Hồng Quân chừng vài trăm đã mét về phía sau có đi một trang trại và gọi là La Garja thì  với những ngôi nhà cả rộng rãi vừa được đi dùng làm kho, thì vừa được dùng làm cả  chỗ đóng quân của đi ban chỉ huy và cả nhà bếp.

Chúng Mạc Hồng Quân coi tiếng chơi game bài tiến lên

Đấy cả  là mục tiêu của đi bọn Quân Cộng hòa và bọn Lính đánh thuê, nhưng chúng và  ở cách xa từ cả  năm đến sáu cây đi  số, thành ra chỉ đã  có thể làm vỡ kính đã cửa sổ hay gây đi ra một vài cả vết lõm trên tường đó mà thôi. Chỉ và nguy hiểm nếu đi  chơi game bài magic đang cả đi, đạn sẽ nổ và ở cả hai bên đường đi .

anh lan 22 (757)

Chúng Mạc Hồng Quân đã chơi game bài sâm được và  gần như ngay lập đi tức nghệ thuật và chỉ nghe tiếng cả đạn réo đã biết thì nó sẽ rơi xa hay cả gần. Đạn của bọn Quân Cộng hòa và bọn Lính đánh thuê thời kỳ này đã rất dở. Pháo đi  150mm mà chỉ đã  khoét được một và cái hố đường kính đó chừng một mét cả tám và sâu chừng đi một mét hai; rồi thì cứ bốn quả đã thì có ít nhất một đã quả không nổ nữa .

Người ta thường kể cả những câu chuyện đi chơi game bài tứ sắc online trong nhà máy đi  của bọn Quân Cộng hòa và bọn Lính đánh thuê và nói rằng đi  những quả đạn và không nổ là vì đã công nhân không nạp đi thuốc súng mà cứ  lại nhét vào đó và  mảnh giấy có đã chữ: “Hồng quân mà ”,

 

Leave a Reply